Waar staat het project momenteel ?

Het project ging van start met de startvergadering van 27 november 2012. Sindsdien werden reeds verschillende werkgroepvergaderingen gehouden met de industriële partners om de vele doelstellingen te stroomlijnen.

Na het eerste projectjaar staan alle werkpakketten in de steigers en worden diverse onderzoekstaken uitgevoerd.

Vanaf april 2014 zullen hier de resultaten kort worden toegelicht. Verdere informatie vindt U onder de algemene hoofdingen waar de resultaten meer uitgebreid zullen worden beschreven en geïmplementeerd.

U kan zich verder informeren over de status van het project bij de projectcoördinator (Lieven.DeBoever@ctib-tchn.be) (zie ook rubriek: Zelf deelnemen).