Hoe neem ik zelf deel?

Elk bedrijf binnen de Europese Unie met interesse in houtbouw en aanverwanten die in Vlaanderen een meerwaarde realiseert kan deelnemen aan het project.

Het betreft een collectief onderzoek waarin we met een zo groot mogelijke groep van bedrijven aan een open innovatie willen werken. Meedoen met het project garandeert U een stoeltje op de eerste rij. U geeft dus mee de richting aan van het onderzoek waarin steeds een evenwicht wordt gezocht tussen de bredere collectieve output en het bieden van de nodige ademruimte voor eigen bijkiomende innitiatieven (directe validatie van de opgedane kennis). Dus met andere woorden, het is de snelheid waarmee U kan optimaliseren en innoveren die U een competitief voordeel oplevert door deel te nemen.

De drempel wordt bewust laag gehouden! Voor KMO's bedraagt de jaarlijkse bijdrage slechts 125 € (exclusief BTW) en voor grote ondernemingen is dit 500 €/jaar.

Om U te registreren gaat U naar de bedrijfslogin en vult vervolgens de gegevens aan. Deze gegevens worden aan uw profiel gekoppeld zodat U dit bij latere bezoeken (Innovatievragen, inschrijving studiedagen,...) niet meer hoeft te doen.

Na ontvangst van uw aanvraag zal de coordinator met U contact opnemen om te zien hoe uw noden het best binnen het project gekanaliseerd kunnen worden. Het reglement van orde dient vervolgens onderschreven te worden zodat zaken rond confidentialiteit en eigendomsrechten duidelijk worden geregeld.

Daarna ontvangt U een paswoord bij uw emailadres waarmee U de werkdocumenten van de relevante werkgroepen kunt bekijken.

Voor bijkomende vragen kan U de coordinator, Ir. Lieven De Boever (TCHN) steeds mobiel bereiken op 0485/348055.

Ik hoop U van harte binnenkort als lid van de DO-IT HOUTBOUW club te mogen begroeten.