Onderzoeksgroep

Het consortium is zo opgebouwd dat zowel de aspecten van fundamenteel als toegepast onderzoek op gebied van materialen en gebouwen wordt afgedekt. De aanvragers binnen dit project werken reeds lang samen op vlak van cross-sectorieel onderzoek. Op ieders website is verder info te vinden over afgelopen en lopende projecten alsook over de ruime kennis en faciliteiten om dit project zeer gedegen uit te voeren.

Technisch Centrum der Houtnijverheid

Het TCHN, Technisch Centrum van de Houtnijverheid herbergt verschillende ingenieurs en technici die de evolutie van de nieuwe technologieën, fabricagetechnieken en reglementeringen op de voet volgen. Door middel van advies, informatie en begeleiding wordt bijgedragen aan de competitiviteit en de kwaliteitsproductie binnen de bedrijven in de houtsector.

Om de wederzijdse erkenning van testen en analyses door de andere Europese laboratoria te behouden, zorgt het TCHN ervoor dat de kwaliteit van zijn laboratoria op een hoogstaand niveau blijft.  Het TCHN is dan ook uw partner bij uitstek om de kwaliteit van uw producten voor de Belgische, de Europese en zelfs de wereldmarkt te attesteren.

Normalisatie zowel nationaal als Europees, reglementeringen en technische specificaties in het domein van de houtverwerking worden permanent opgevolgd inzake massief hout, plaatmaterialen, lijmen, afwerkingproducten en andere producten die verwerkt worden in de industrie.

Voorts heeft het laboratorium de nodige apparatuur om proeven op bouwelementen uit te voeren.  Deze combinatie stelt het TCHN in staat om een doeltreffende en geïndividualiseerde bijstand te verlenen inzake controle tijdens de fabricage en op de werf.

Verdere informatie wordt gegeven op www.ctib-tchn.be  

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf is een particuliere onderzoeksinstelling die in 1960 werd opgericht onder impuls van de beroepsorganisatie, in toepassing van de Besluitwet "De Groote" van 1947. Deze besluitwet, genoemd naar de toenmalige Minister van Economische Zaken, heeft tot doel het toegepast onderzoek in de industrie te bevorderen, om aldus het concurrentievermogen te verhogen.

In toepassing van die besluitwet zijn de statutaire leden van het WTCB, de 70 000 Belgische bouwondernemingen (algemeen aannemers, schrijnwerkers, glazenmakers, loodgieters, dakdekkers, vloerders, stukadoors, schilders, enz...), merendeels KMO's.

Het WTCB heeft de volgende drie hoofdopdrachten:

• het verrichten van wetenschappelijk en technisch onderzoek ten behoeve van zijn leden

• het verlenen van technische voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden

• het bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, met name door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid.

Om deze opdrachten te vervullen, steunt het WTCB op de kennis en ervaring van meer dan 200 hooggeschoolde en gemotiveerde medewerkers uit een brede waaier van onderwijsdisciplines, die werkzaam zijn in multidisciplinaire teams, samengesteld naargelang van de bestudeerde onderwerpen.

Verdere informatie wordt gegeven op www.wtcb.be  

Labo voor Houttechnologie – UGENT

Het wetenschappelijk onderzoek aan het Laboratorium voor Houttechnologie (UGent) situeert zich zowel op het biologisch als op het technologisch vlak en omvat onderwerpen en projecten in de houtbiologie, houtfysica, houtmechanica, en de houtbewerking en -verwerking.

Sinds zijn ontstaan onderhoudt het laboratorium nauwe contacten met de houtindustrie en werkt ermee samen in langlopende projecten. Naast recente uitbouw van Europese onderzoekssamenwerking worden ook vele kortlopende onderzoeksopdrachten voor de houtsector en de overheid uitgevoerd. Het Laboratorium voor Houttechnologie heeft een sterk geïntegreerde structuur waarbij de onderzoeksfaciliteiten voor diverse toepassingen worden gebruikt.

Het wetenschappelijk onderzoek richt zich echter specifiek op enkele terreinen die als eenheden binnen de structuur worden beschouwd. 

Verdere informatie wordt gegeven op www.woodlab.be   

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw – UGENT

De onderzoeksgroep Bouwfysica, Constructie en Klimaatbeheersing werd in 2000 opgericht door Prof. Arnold Janssens, docent in het vakgebied bouwfysica en constructieve toepassingen.

Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep Bouwfysica, Constructie en Klimaatbeheersing heelt tot doel een bijdrage te leveren tot het verbeteren van de energieprestatie en het binnenklimaat In gebouwen. Dit gebeurt zowel in meer fundamentele onderzoeksprojecten, waar de nadruk ligt op de studie van warmte- en massatransportprocessen In gebouwen en constructiecomponenten, als in toegepaste projecten, waar de opgebouwde kennis en methodes worden gebruikt voor de evaluatie van energieconcepten en -technieken. Tot nog toe werd gewerkt aan projecten en publicaties over de modellering van warmte-, vocht- en luchttransport in gebouwen en bouwcomponenten, en de prestatie-evaluatie van lage-energie bouw- en ventilatietechnieken, Dit gebeurt o.a. in samenwerking met de UGent-onderzoeksgroepen technische thermodynamica en milieutechnologie, en met onderzoekscentra buiten UGent, zoals K.U.Leuven en WTCB.

Verdere informatie wordt gegeven op  http://www.architectuur.ugent.be/onderzoek/bouwfysica/  

VITO

Als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie verschaft VITO innoverende technologische oplossingen en geeft VITO wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken. VITO heeft een uitgebreide kennis, expertise en ervaring in verschillende luchtkwaliteits-beleidsdomeinen en in de analyse van verschillende implementatie scenario’s in Europa. De onderzoeksgroep “MRG, milieurisico en gezondheid” focust op hoe mensen zijn blootgesteld aan luchtvervuiling van binnen en buiten bronnen en bestudeert welke aspecten gecontroleerd kunnen worden door de beleidsmakers om de blootstelling en de gezondheidseffecten te reduceren (inclusief productbeleid). Binnen de groep MRG is een multidisciplinaire subgroep van “IAQ, indoor air quality” die ervaring en faciliteiten heeft voor producttesten. De groep IAQ gebruikt hoog accurate EU standaarden alsook nieuwe methoden voor producttesten.

De groep IAQ focust op contractonderzoek in nieuwe domeinen en technieken. De belangrijkste componenten zijn in PM10, PM2.5, PM1, UFP, nano deeltjes, VOS en geur.

Verdere informatie wordt gegeven op:

www.vito.be/VITO/NL/HomepageAdmin/Home/WetenschappelijkOnderzoek/MilieurisicoEnGezondheid

KAHO Sint-Lieven

De coördinatie van het onderwijs en onderzoek met betrekking tot bouwfysica werd binnen de hogescholen van de Associatie K.U.Leuven toevertrouwd aan de onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen binnen de vakgroep Bouwkunde van de KaHo Sint-Lieven. Het onderzoek spitst zich toe op gebouwen met een zeer laag energieverbruik (gebouwenschil en ventilatie- en koeltechnieken), een hoge uitvoeringskwaliteit (commissioning), gebruik van duurzame materialen en constructies (LCA, Cabon footprint) en building information modeling (BIM).

www.kahosl.be