DO-IT Houtbow focust op een brede doelgroep.

De brede iteratieve aanpak voor totaaloplossingen impliceert een brede doelgroep van bedrijven.

Centraal staan de bedrijven die houten bouwproducten aanleveren samen met de grote groep van ‘houtbouwers’ Deze bedrijven kunnen aanzien worden als een primaire doelgroep. Innovatieve totaaloplossingen vragen ook om een nauwe betrokkenheid van producenten van niet-houten bouwproducten in een cross-sectoriële benadering. Met andere woorden telt dit project spinoff mogelijkheden naar een grote groep toeleveranciers die als een secundaire doelgroep kunnen worden beschouwd.

Deze horizontale en verticale integratie betekent een innovatiepotentieel voor duizenden Vlaamse bedrijven. Tenslotte wordt ook een tertiaire doelgroep gedefinieerd waarin de eindgebruikers (architect, bouwheer, kenniscentra, ...) en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk draagvlak worden vertegenwoordigd. Deze laatste doelgroep is zeer belangrijk bij de uitbouw van het innovatieplatform om elke vorm van valorisatie van de projectresultaten te maximaliseren.


Onderstaande figuur geeft een schematisch overzicht van de beoogde (sub)doelgroepen.

 

Doelgroepbedrijven