Missie

Scope van het project:

Het project DO-IT HOUTBOUW focust op elke houten draagstructuur voor applicatie in nieuwbouw, verbouwing, aanbouwen of herbouwen. Een breed spectrum van typegebouwen wordt opgenomen binnen de projectdoelstelling (alleenstaande gezinswoning, rijwoning, appartementsgebouwen, scholen, kantoren en industriële gebouwen) met steeds focus op laag energie tot energieneutrale gebouwen (EU 2020 doelstellingen).

Missie en visie van het project:

Houtbouw versneld uitbouwen (2017) tot een volwaardige en flexibele bouwwijze met oplossingen voor elk type van gebouw en/of set van eisen binnen de Vlaamse context en aldus Vlaanderen een pioniersrol te geven om deze kennis ook te valideren in een internationaal kader (2020).

Doelstellingen

De doelstellingen van het project kunnen worden ondergebracht in 5 strategische doelen:

SD1: Versterkte netwerking en samenwerkingsverbanden in de (hout)bouwsector

SD2: Realiseren van concrete materiaalinnovaties en innovatieve diensten

SD3: Uitbouwen van een referentiekader om innovatieve ideeën versneld naar de 

       markt te brengen op maat van KMO’s

SD4: Realiseren van een blijvende innovatiecultuur met aandacht voor

       maatschappelijk verantwoord ondernemen

SD5: Uitbouw van een internationaal competitief voordeel van de Vlaamse

       houtbouwsector