Inleiding

Publieke documenten

Confidentiele documenten

 

 

Inleiding

De binnenluchtkwaliteit is een belangrijke parameter in onze leefomgeving omdat de mens tot meer dan 80% verblijft in verschillende binnenomgevingen (woning, werkplaats, school…). In de binnenlucht zitten componenten die van buiten komen, maar ook componenten die afkomstig zijn van verschillende bronnen in de binnenomgeving. Bij de bronnen denken we bijvoorbeeld aan bouwmaterialen, consumptiegoederen en productieprocessen. De mens kan hierdoor blootgesteld worden aan een mix van componenten. De combinatie van het lange verblijf in een binnenomgeving en de blootstelling aan een mix van componenten maakt dat de blootstelling aan deze componenten een belangrijke aspect is voor onze gezondheid.

Mede ten gevolge van de trend naar duurzaam bouwen, beter isoleren en de nood naar actieve ventilatie komen de gezondheidseffecten ten gevolge van blootstelling in het binnenmilieu meer onder de aandacht. 

Typische bronnen zijn emissies uit bouwmaterialen (waaronder houten materialen), verven en consumentenproducten (luchtverfrissers, schoonmaakmiddelen, insectenverdelgers,…) en uiteraard ook de infiltratie van buitenlucht.

De toenemende reglementering van de emissies van bouwmaterialen is gebaseerd op de essentiële vereiste N°3 vervat in de “Construction Products Directive” (89/106/CE). In het kader van deze reglementering waren Duitsland en Frankrijk de eerste die een nationaal evaluatieschema voor bouwproducten introduceerden. 
Het aantal bouwmaterialen dat moet voldoen en het aantal landen waarin deze evaluatie wordt opgelegd stijgt steeds. In 2011 trad het Franse decreet omtrent emissielabeling van bouwmaterialen in voege (Arrêté relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils) en sinds 2004 is er het AgBB protocol voor vloerbekledingsmaterialen in Duitsland. 
Naast de verplichte labeling schema’s zijn er vele vrijwillige evaluatie schema’s (bv Bleu Angel) voor diverse producten ontwikkeld.

De emissies van bouwmaterialen en van consumentproducten worden geëvalueerd met metingen in testkamers. Een testkamer is een genormaliseerde ruimte waarin het materiaal geplaatst wordt en waarbij de emissies van het materiaal bepaald worden. Het project zal ook in situ metingen uitvoeren om vooropgestelde modellen te verifiëren.

 

 

Publieke documenten

Download Test 

 

Confidentiele documenten