Inleiding

Publieke documenten

Confidentiele documenten

 

 

Inleiding

Dit werkpakket zal gericht verder bouwen op de resultaten uit het collectieve onderzoeksproject AH+ (IWT n° 080734). Binnen de context van dit traject komen de meer fundamentele problemen (stralingsefficiëntie, voorspellingsmodellen, …) niet of slechts in geringe mate (indien dit echt niet vermeden kan worden om tot een oplossing te komen) aan bod.

Het deel van akoestisch werk binnen dit project bestaat uit het zoeken naar basisoplossingen (die vervolgens op de andere aspecten dienen geëvalueerd te worden) en omgekeerd “consulting” en bijsturen van oplossingen en problemen die vanuit de andere deeldisciplines worden aangereikt. Het is dus een iteratief optimalisatieproces met de experts in de diverse deeldisciplines.

De akoestische hoofddeeltaken zijn dan ook de akoestische optimalisatie van bouwelementen (scheidingswanden, verdeelwanden binnen eenzelfde eigendom, vloerconstructies, gevelwanden, kokers); de akoestische optimalisatie van bouwknopen om de flankerende geluidtransmissie te beperken en de akoestische optimalisatie van de installatievoorwaarden van technische installaties (liften, pompen, ventilatie en warmtewisselaars).

Al deze acties dienen in nauw overleg te gebeuren teneinde ook correct te zijn voor de andere technische deeldisciplines. Met de fabrikanten dient steeds nagegaan te worden of de constructie ook economisch haalbaar, uitvoerbaar, transporteerbaar, enz… is.

 

 

Publieke documenten

Download Test 

 

Confidentiele documenten