WP4 - Akoestiek

Akoestisch performante vloer

Een nieuwe vloeropbouw werd ontwikkeld welke zeer hoge akoestische prestaties haalt en toepasbaar is als woningscheidende vloer. De ontwikkelde vloer kan op akoestisch vlak concurreren met massieve vloeroplossingen.

De resultaten werden gepubliceerd in WTCB contact 42(2014-2) en werden op verschillende studiedagen gepresenteerd.

Akoestisch performant gevelelement

Er werden twee nieuwe principes van gevelopbouwen ontwikkeld. Deze opbouwen halen een geluidisolatie van meer dan 48dB, waardoor de andere componenenten in de gevel (bv beglazing) economischer kunnen gekozen worden.


De resultaten werden gepubliceerd in WTCB contact 46(2015/2) n werden op verschillende studiedagen gepresenteerd.

Akoestische performate oplossingen voor CLT 

Het bouwen met CLT stelde op vlak van akoestiek heel wat problemen. Een nieuwe oplossing werd ontwikkeld om de akoestische ontkoppeling tussen CLT-vloer en CLT-wand te bekomen. Uit metingen blijkt dat de oplossing zeer efficient is. Deze oplossing houdt tevens rekening met aspecten van stabiliteit. Een patent werd ingediend.

De resultaten werden gepubliceerd in WTCB contact 54(2017-2) en werden op studiedagen gepresenterd.