WP 3 - Brand en stabiliteit

Brandtechnische oplossing voor de akoestische vloer.

In vele gevallen zijn er op een vloer met akoestische eisen ook brandtechnische eisen (scheiding compartimenten). Er werden 2 orienterende brandproeven uitgevoerd waaruit enkele voorschriften voor brandtechnische dimensionering werden bepaald.

Deze oriënterende brandproeven werden uitgevoerd bij een bedrijf uit de gebruikersgroep. De proefrapporten staan ter beschikking van het projectteam. Zij kunnen deze rapporten vrij gebruiken in kader van het onderzoek. De rapporten zelf kunnen niet publiek gemaakt worden.

Een vertaling van de resultaten naar praktische toepassingen werd gepresenteerd op de Nocture van Hout & habitat in november 2014. Deze kan u hier raadplegen.

Brandtechnische oplossingen voor gevelelementen

Een brandtechnische oplossing voor niet dragende gevelelementen werd uitgewerkt en getest. De oplossing bestaat uit een houtskelet gevuld met rotswol. Er werden tijdens de test geen plaatmaterialen voorzien zodat deze plaatmaterialen in praktijk vrij kunnen gekozen worden door de bedrijven.

De resultaten van deze brandproef werden gepubliceerd in het WTCB contact 47 (2015-3).

Op basis van de proefresultaten werd eveneens een werfadvies van ISIB opgesteld.  Meer info over dit advies kan bekomen worden bij Yves Martin (WTCB).

In het slotjaar van het project werd, samen met een aantal bedrijven, een tweede test opgezet waarin bijkomende oplossingen werden behaald.
De resultaten van deze bijkomende proef werden eveneens ter beschikking gesteld van de bedrijven onder de vorm van een technisch advies van het ISIB. Meer info over dit advies kan bekomen worden bij Yves Martin (WTCB).

Brandreactie van houten gevelbekleding

De brandreactie van gevelbekleding dient geëvalueerd te worden in opbouw. Dit betekent dat de volledige gevelopbouw moet bekeken worden, dus gevelbekleding met inbegrip van achterliggende lagen. In het geval van een houten gevelbekleding zijn slechts een zeer beperkt aantal oplossingen voorhande. Via DO-IT houtbouw is er een ruimer aanbod aan oplossingen waarvan de brandreactie gekend is, dit zowel voor gesloten als open gevelbekledingen.

DO-IT houtbouw heeft er ook voor gezorgd dat de kennis omtrent deze materie bij de bedrijven sterk is toegenomen. Waar voorheen minder aandacht was voor de volledige opbouw, zijn de bedrijven er zich nu van bewust dat een gevelopbouw de nodige aandacht vraagt op vlak van brandreactie.

De resultaten werden voorgesteld op verschillende evenementen.

Extern brandgedrag van houten terassen

In het kader van DO-IT Houtbouw werd een proefprogramma uitgevoerd om te onderzoeken dat de plaatsing van een houten terras op een plat dak al dan niet een negatieve invloed op het brandgedrag. De evaluatie gebeurt op basis van een externe brand.

De resultaten werden gepubliceerd in het WTCB-contact 54(2017-2).

Vuistregels voor de stabiliteit van nieuwe wand- en vloerconstructies

Een nieuwe opbouw van tussenvloer werd ontwikkeld. Deze vloer behaalde zeer goede prestaties op vlak van geluidsisolatie. Echter zijn specifieke opbouw en het hogere gewicht van deze vloer had enkele gevolgen voor de stabiliteit van het gebouw. Enekele vuistregels werden opgesteld omtrent stabiliteit bij gebruik van deze vloer.

De resultaten werden gepresenteerd op de Nocturne van Hout en Habitat in november 2014.