Inleiding

Publieke documenten

Confidentiele documenten

 

 

Inleiding

 

Brandreactie en brandweerstand

Het werkpakket brandreactie stelt zich als doel het optimaliseren en innoveren van de producten en processen met betrekking tot brandvertragend materiaal en hun toepassing in de gevelopbouw.

Als we vandaag de dag de geharmoniseerde norm voor gevelbekleding bekijken stellen we vast dat de daarin opgenomen configuraties (met hun specifieke randvoorwaarden) slechts voldoen aan een brandreactieklasse D. Voor bepaalde toepassingen wordt echter een klasse B vereist. Deze klasse kan alleen behaald worden door het hout brandvertragend te gaan behandelen.  Daarenboven moet deze klasse kunnen gestaafd worden aan de hand van testresultaten. De kern van de problematiek zit hem in het feit dat het resultaat van zulke testen door zeer veel parameters wordt beïnvloed: het brandvertragend product, de afwerking die daarop wordt gezet, de houtsoort, de dikte en densiteit van de gevelbekleding, de achterliggende materialen in de gevelopbouw, type gevelopbouw (open versus gesloten), enz …. Kortom een wel overwogen testprogramma dringt zich op …

In een eerste fase van het onderzoek wordt de invloed van versnelde veroudering  (bewedering) op de brandreactie nagegaan. Vermits gevelbekleding in praktijk wordt blootgesteld aan weer en wind, is de duurzaamheid van de brandreactie een eerste belangrijk onderzoeksitem. Verschillende combinaties van brandvertragers en coatings (die worden aangebracht om het uitlogen van de brandvertrager tegen te gaan) worden toegepast op de meest courante houtsoorten (ceder, lariks, grenen, vuren, thermisch behandeld hout en een 2-tal exotische houtsoorten). Via chemische analyse, verouderingstesten en cone calorimeter testen worden de producten en processen geoptimaliseerd.

Uit dit vooronderzoek worden 2 combinaties meegenomen naar de 2de fase van het onderzoek waarin het behandelde hout wordt toegepast in 2 verschillende gevelopbouwen (1 met open voeg en 1 met gesloten voeg). Aan de hand van worst case scenario’s (bvb verticale plaatsing) , BBT (bvb geventileerde spouw) , veel voorkomende praktijkgevallen (bvb glaswol isolatie)  en het ‘extended application’-principe (bvb minimale dikte gevelbekleding)  gaan we op zoek naar deze (rand)gevallen waarbij toch een B klasse behaald worden, met de wetenschap dat een bredere waaier aan opbouwen ook zal gedekt zijn door deze resultaten. Delen van deze opbouwen worden trouwens in andere werkpakketten ook behandeld zodat op deze manier de bekomen opbouwen niet enkel geoptimaliseerd zijn op vlak van brandreactie, maar tevens  hun deugdelijkheid hebben aangetoond op vlak van bvb duurzaamheid, hygrothermie, enz .

De technologische optimalisatie wordt door TCHN bekeken en de gerichte proeven gebeuren in onderaanneming met Warrington Fire Gent. WTCB zorgt voor de correcte uitvoeringsdetails van de houten gevelbekleding.

 

Stabiliteit

Binnen de werkgroep stabiliteit worden een aantal belangrijke aspecten aangaande stabiliteit van houtbouwconstructies bestudeerd. We denken hierbij aan:

  • windstabiliteit van constructies;
  • wandliggers;
  • mechanische en gelijmde verbindingen; 
  • kruislaags gelijmd hout;

Elk van deze onderdelen wordt meer in detail uitgewerkt in een aantal deelprojecten. Het doel van elk deelproject is:

  • het uitwerken van rekenregels;
  • validatie aan de hand van testen;
  • uitwerken van toepassingsvoorbeelden.

  

 

Publieke documenten

Download Test 

 

Confidentiele documenten