Werkpakket 2 - Duurzame gebouwschil

Databank van materiaaleigenschappen voor gevorderde berekeningen op vlak van hygrothermie

Hygrothermisch gedrag kan voorspeld worden via berekeningen. Er zijn echter heel wat materiaalgegevens nodig om de berekeningen correct uit te voeren. Binnen DO-IT werden heel wat materiaalparameters bepaald van materialen die typisch gebruikt worden in de Vlaamse houtbouwmarkt.

De verschillende relevante materiaalparameters werden verzameld in een database. De parameters kunnen opgevraagd worden door de bedrijven of bedrijven kunnen een berekening laten uitvoeren.

Voor meer info omtrent materiaalgegevens en berekeningen kan u contact opnemen met Kim De Heyn (WOOD.BE) of Yves Martin (WTCB).

Oriënterende richtlijnen voor dak- en gevelopbouwen zonder gevaar voor condensatie.

Via twee buitenopstellingen werd gedurende een langere periode hygrothermische metingen uitgevoerd op verschillende dak- en gevelopbouwen. Op basis van deze resultaten kunnen concrete oriënterende richtlijnen gegeven worden over het mogelijke gevaar van condensatie.

In samenspraak met de partners werd beslist de metingen ook na het project te laten doorlopen. Gezien de duur van de metingen geeft dit heel wat bijkomende informatie.

Een publicatie is in voorbereiding, meer info kan al bekomen worden bij Yves Martin (WTCB).

Wind- en waterdichtheid

In het kader van DO-IT houtbouw werden wind- en waterdichtheidstesten uitgevoerd op verschillende gebouwschilpenetraties. De penetraties werden beproefd op twee verschillende opstellingen met een verschillende schaal.

De verslaggeving kan hier teruggevonden worden:

Bouwknopengids voor houtskeletbouw

UGent werkte een bouwknopengids uit voor houtskelet. Deze kan u hier vinden.