Algemene projectintroductie

De aanleiding van dit project valt dus rechtstreeks terug op de grote lawine aan vragen die komen en blijven komen vanuit individuele bedrijven (materiaalproducenten,houtbouwers, toeleveranciers,…) alsook vanuit deelgroepen binnen de federaties (zie ook onze doelgroep).

Producenten van houtgebaseerde bouwmaterialen alsook de houtbouwers en schrijnwerkers vragen ondersteuning om op een duurzame en geïntegreerde manier aan de snel veranderende eisen binnen de houtbouwsector te blijven beantwoorden. Daarenboven wil de houtbouwsector de brug maken naar markten waar ze niet of minder vertegenwoordigd zijn (appartementsbouw, utiliteitsbouw, scholen, bioscopen, bij- en verbouwen, herbouwen,…). 

Verschillende initiatieven van de overheid (EU, België, Vlaanderen) formuleren nieuwe eisen aan producten en diensten vanuit de visie van een duurzame ontwikkeling (Europees C2C netwerk, EU2020 doelstellingen, SPP, Klimaatverandering, Duurzaam materialenbeheer, Ecolabeling,...).

Op hun beurt leiden deze randvoorwaarden tot bijkomende eisen inzake technische performantie en leefcomfort (lage tot bijna nul energie woningen, verlengde levensduur, gezond en aangenaam binnenklimaat,...).

Het aspect duurzaamheid (“ecologische footprint”) komt voort uit een groeiend maatschappelijke draagvlak voor duurzame producten en productieprocessen met minimale ecologische impact. Hieronder vallen de uitdagingen omtrent de effecten van klimaatverandering, de reductie van broeikasgassen, de vermindering van koolstofemissies (CO2 opslag en uitstoot) maar ook de vraagstukken aangaande de uitputting en hernieuwbaarheid van grondstoffen.

Aldus heeft de gehele sector nood aan:

Onderbouwde totaaloplossingen voor de houtbouwers om met flexibiliteit en innovatie antwoorden te geven op de gestelde uitdagingen (behoud competitiviteit op hun huidige markt en behalen van een competitief voordeel om andere markten binnen te dringe

Productinnovatie bij de materiaalproducenten in functie van de nieuwe eisen samen  met een (meer) duidelijke en versterkte communicatie (behouden van competitief voordeel vanuit huidig vaak toegepaste opbouwen en houtbouwsystemen

Toegangspoort om innovatieve ideeën versneld naar de markt te brengen (Innovatieplatform).

Sturende hand om economie en ecologie op de lange termijn te verzoenen.