Waarvoor staan de labels FSC en PEFC?

Wanneer hout een FSC of PEFC label draagt verwijst dit naar het achterliggend duurzaam bosbeheer. Met andere woorden, dit hout is in de gehele keten gevolgd (chain-of-custody) om zijn herkomst te documenteren. Duurzaam bosbeheer kan kort worden omschreven als: 'het beheer van het bos, inclusief het kappen van bomen voor houtgebruik, in balans met alle functies die het bos dient te vervullen zodat de draagkracht van het ecosysteem kan worden gewaarborgd naar de toekomst. Zo zal ook nooit meer hout worden gekapt dan er jaarlijks bijgroeit.

Op dit ogenblik geldt een Europese wetgeving (EUTR) die evenwel de herkomst van alle hout op de Europese markt controleert om te waarborgen dat het niet afkomstig is van illigaal gekapte bossen die dus niet aan het duurzaamheidsprinciepe voldoen.