Is hout wel een brandveilig materiaal?

Hout is weldegelijk een brandveilig constructiemateriaal. Tijdens de brand vormt zich aan het oppervlak een houtskoollaag. Deze werkt als isolator (minder snelle temperatuur verhoging) en sluit tevens de zuurstof af zodat de inbranding sterk wordt geremd. Houten structuren worden daarom in functie van de vereiste brandweerstand overgedimensioneerd. De resterende sectie (min de houtskoolllaag) garan,deerd de structurele integriteit. Bovendien komen bij de vrebranding van hout geen giftige stoffen vrij wat de evacuaite van mensen uit het gebouw vergemakkelijkt.